Фондация “За хора в нужда” има за своя мисия да въплъщава надежда към подобряване и положително отношение към живота. Нашата цел е въвеждане на социални и здравни услуги, които насърчават развитието на личността. Ние се борим да осигуряваме домашни здравни услуги на възрастни хора, които се нуждаят от помощ в ежедневния живот.

В основата на дейността ни са заложени уважението и грижите към възрастните хора, нашите родители, трудили се активно за изграждането и съхраняването на ценностите на нашето общество. Ръководим се от принципа, че всеки заслужава да живее щастливо, достойно и активно, дори след определена възраст.

Основните ни цели са да:

– дадем самостоятелност на лица, имащи специфични нужди;
– насърчим развитието на младите хора като отговорни и толерантни;
– защитаваме човешките права, включително и половата равнопоставеност.

Смятаме да постигнем целите си с извършването на следните приоритетни дейности:

– реализиране на социални и здравни проекти на локално ниво;
– провеждане на изследвания;
– организиране на обучения;
– създаване и разпространение на информационно-технологични проекти.

За нас фокусът е върху хората. Ние залагаме на комфорта, сърдечните грижи и индивидуалното внимание. Основните проекти на фондацията към момента са платформата homehope.net, чиято основна цел е предоставяне на полезна практична информация. Домовете за възрастни хора (към момента два на брой), които работят като дневен център или пансион за стари хора, тежкоболни или с деменция. Ние дълбоко вярваме, че ефективният начин за предоставяне на състрадателни услуги е да се поддържа висока медицинска почтеност. Да се изгради отборен дух и да се предложи удобна и приятна среда за пациентите и техните посетители. Въпреки че повечето преходи не са лесни, наша отговорност е да се улесни процеса от смяна на средата, да превърнем дома в място, където пациенти и гости да се чувстват комфортно и удобно. От първостепенно значение за нас е, предвид състоянието в което се намират пациентите, да създадем една общност, където те да се чувстват полезни, уважавани и на правилното място.

С течение на времето се целим към отваряне на повече центрове с различни местоположения. Целта е да достигнем и да отговорим на все по-голям кръг от хора изпаднали в затруднено положение. Осигуряване денонощни грижи, активно лечение, подкрепа, общуване и социални контакти за възрастни хора, пенсионери, тежко болни, оперирани, хора с деменция, продължително залежали се. Основната идея е тези хора да бъдат обгрижени под зоркото наблюдение на квалифицирани специалисти с отношение и разбиране в една спокойна и тиха среда сред природата, удобна и комуникативна за посещение от близки и познати. Фондация “За хора в нужда”

Home hope logo

Запишете се за нашия бюлетин
и получавайте най-новите неща покрай нас.