Ерготерапия е крайната цел. Завършващ етап от рехабилитацията на нуждаещите се. Тя е по-висша форма на здравно обслужване на страдащите. Проява на човечността в съвременното общество. Разглежда човека в неговата цялост и единство. И има за цел постигане на максимално възможната самостоятелност и независимост на лицата с увреждания и отклонения в психо-физическото развитие. Адаптирането им към изискванията на средата и интегриране в обществото.

Ерготерапия – допринася за подобряване качеството на живота на лицата с увреждания, за равнопоставеност и еднакви шансове в обществения живот с останалите граждани.

Ерготерапията като метод на лечение изцяло се уповава на средствата и методите на лечение на кинезитерапията, физиотерапията и лечебния масаж. Ерготерапията оправдава техните цели и задачи, стреми се към пълното функциониране на човешкия организъм и се явява като крайна необходимост за възстановяването на нуждаещите се.

Запишете се за нашия бюлетин
и получавайте най-новите неща покрай нас.