blog

За много хора, пенсионирането е ключова награда вследствие на десетилетия на ежедневната работа – време да се отпуснат, да почнат да изследват и да се забавляват необременени от сивото ежедневие. За други, обаче, пенсионирането е разочароващ период, белязан от спад на здравето и повишаване на ограниченията. В продължение на години, изследователите се опитват да разберат … Цялата публикация “Здравословно ли е пенсионирането? Резултати и изследвания”

blog

Ерготерапия е крайна цел, завършващ етап от рехабилитацията на нуждаещите се. Тя е по-висша форма на здравно обслужване на страдащите, проява на човечността в съвременното общество. Разглежда човека в неговата цялост и единство и има за цел постигане на максимално възможната самостоятелност и независимост на лицата с увреждания и отклонения в психо-физическото развитие, адаптирането им … Цялата публикация “Ерготерапия при деменция и възрастни хора”

blog

  На въпроса доколко лекарите и медицинските сестри са се интересували от здравната култура и начина на живот на своите пациенти се получиха следните резултати. В „значителна степен” – 16.5%, в по-малка степен”  – 29.3% и „не се интересуват” са отговорите на 54.2% от анкетираните. Периодът на болничния престой   има и  здравно-възпитателното си значение. Да … Цялата публикация “Аспекти на здравната култура на хоспитализирани пациенти”

Предишна