Кинезитерапия при инсулт. Задачи
4.11 (82.22%) 9 votes
Кинезитерапия при инсулт
 1.  Подобряване на психо-емоционалното състояние на болния.
 2. Подобряване на мускулната сила и движения на засегнатата страна
 3. Профилактика на усложненията
 4. Подобряване на координацията на движения
 5. Подобряване на равновесните възможности и контрол на трупа м/у здрава и засегната половина.
 6. Обучение в самостоятелно обръщане; вертикализиране
Средства на кинезитерапията:
 1. Лечение чрез положение
 2. Идеомоторно упражнение
 3. Пасивни упражнения
 4. Упражнения за реципрочна инервация
 5. Активни упражнения от отбременено положение
 6. Диагонали на Кабат
 7. Дихателни упражнения

Методични указания: Упражненията се извършват предимно пасивно в пълен обем на движение, много бавен темп на изпълнение, по-голям брой повторения.

Други лечебни и рехабилитационни мероприятия:

Медикаментозно лечение

Схема на кинезитерапевтичен комплекс.    Кинезитерапия при инсулт
Чааст

 

Съдържание Дозировка

(мин)

Задачи Методически

указания

П

О

Д

Г

О

Т

В

И

Т

Е

Л

Н

А

 

 

 

 

 

Пасивни упражнения

 

 

 

 

8-10 мин

 

Подготовка на организма към предстоящото натоварване в основната част на процедурата

 

Упражненията се тзвършват в пълен обем на движение възможно най-бавен тенп

 

 

 

О

С

Н

О

В

Н

А

 

 

Идеомоторни упр.

Пасивни упр.

Упр. за реципрочна инервация

Активни упр.

Диагонали на Кабат

Упр. За обръщане в леглото

 

 

 

 

 

25-30мин

Подобряване на м-ната сила и движение на засегнатата страна. Профилактика на усложненията

Подобряване на психоемоц. Тонус на пациента

Упр. се извършват от отбременено положение на с отнемане тежеста на крайника и по посока на гравитацията. Извършват се в пълен о.д. с бавен темп
З

А

К

Л

Ю

Ч

И

Т

Е

Л

Н

А

 

 

 

 

 

Дихателни упр.

релаксация

 

 

 

 

 

5-7-мин

 

 

Възстановяване на организма от натоварването в основната част на процедурата

 

 

 

 

 

Пълен покой

 

Изходно положение Обозначение (описание) на упр. Дозировка Меодични указания
1 Тилен лег Циркундукция в РС 10-12 бр. Изпълнява се бавно в пълен и безболезнен о.д.
2 Тилен лег Пасивна флекс. и екст. в РС 12-15 бр. Изпълнява се бавно в пълен и безболезнен о.д.
3 Тилен лег Пасивна флекс. и екст. в РС идеомоторно 12-15 бр Пациента проследява с поглед движ. на ръката
4 Тилен лег  

Флексия в РС

 

12-15 бр

От отбременено положение на крайника по посока на гравитацията
5 Тилен лег  

Екстензия в РС

 

12-15 бр

От отбременено положение на крайника по посока на гравитацията
6 Тилен лег  

Абд. и адд. в РС

 

10-12 бр.

Изпълнява се бавно в пълен и безболезнен о.д.
7 Тилен лег Аддукция в РС 12-15 бр Пасивно по плоскост и бавен темп
8 Тилен лег Адд. в РС идеомоторно 12-15 бр Пациента проследява с поглед движ. на ръката
9 Тилен лег Адд. в РС за реципрочна инервация  

10-12 бр.

Упр. се изпълнява с двете ръце; R на здрава и пасивно на болна
10
Тилен лег  

Абдукция в РС

 

12-15 бр

От отбременено положение на крайника по посока на гравитацията
11 Тилен лег Абд. в РС идеомоторно 12-15 бр Пациента проследява с поглед движ. на ръката
12 Тилен лег Абд. в РС за реципрочна инервация 12-15 бр Упр. се изпълнява с двете ръце; R на здрава и пасивно на болна
13 Тилен лег Вътр. и външ. рот. в РС 10-12 бр

 

 

От отбременено положение на крайника

 

 

Изходно положение Обозначение (описание) на упр Дозировка Меодични указания
14  

Тилен лег

Вътр. и външ. рот. в РС идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на ръката
15  

Тилен лег

 

Вътрешна ротация в РС

 

12-15 бр

От отбременено положение на крайника по посока на гравитацията
16  

Тилен лег

Вътрешна ротация в РС идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на ръката
17  

Тилен лег

Вътр.рот. в РС за

реципрочна инервация

 

 

12-15 бр

Упр. се изпълнява с двете ръце; R на здрава и пасивно на болна
18  

Тилен лег

 

Външна ротация в РС

 

12-15 бр

От отбременено положение на крайника по посока на гравитацията
19  

Тилен лег

Външна ротация в РС идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на ръката
20
 

Тилен лег

Външ. рот. РС за

реципрочна инервация

 

 

12-15 бр

Упр. се изпълнява с двете ръце; R на здрава и пасивно на болна
21 Тилен лег Флекс. и екст. в ЛС 10-12 бр

 

Пасивно в бавен темп
22  

Тилен лег

 

Флексия в ЛС

 

12-15 бр

От отбременено положение на крайника по посока на гравитацията
23  

Тилен лег

Флексия в ЛС идеомоторно 12-15 бр Пациента проследява с поглед движ. на ръката
24  

Тилен лег

Флексия в ЛС за

реципрочна инервация

 

 

12-15 бр

Упр. се изпълнява с двете ръце; R на здрава и пасивно на болна

 

Изходно положение Обозначение (описание) на упр Дозировка Меодични указания
25  

Тилен лег

 

Екстензия в ЛС

 

12-15 бр

От отбременено положение на крайника по посока на гравитацията
26  

Тилен лег

Екстензия в ЛС идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на крайника
27  

Тилен лег

Екст. в ЛС за реципрочна инервация  

12-15 бр

Упр. се изпълнява с двете ръце; R на здрава и пасивно на болна
28 Тилен лег Циркундукция в китка 10-12 бр

 

Пасивно в бавен темп
29  

Тилен лег

Флекс. и екст. в китка и пръсти  

12-15 рб

Пасивно от отбременено положение
30
Тилен лег На 1 повдигане на таза на 2 и.п. 10-12 бр

 

Активно с помощ и бавен темп
31  

Тилен лег

На 1 повдигане и отместване на таза на 2 и.п.  

10-12 бр

 

Активно с помощ и бавен темп
32 Тилен лег Циркундукция в ТБС 10-12 бр

 

Пасивно в бавен темп
33 Тилен лег Флекс. и екст. в ТБС 12-15 бр Пасивно в пълен о.д. бавен темп
34 Тилен лег Флексия в ТБС 12-15 бр Пасивно с плъзгане на петата по леглото
35  

Тилен лег

Флексия в ТБС идеомоторно 12-15 рб Пациента проследява с поглед движ. на крайника
36  

Тилен лег

Флексия в ТБС за

реципрочна инервация

 

 

12-15 бр

Упр. се изпълнява с двата крака; R на здрав и пасивно на болен
37 Тилен лег Екстензия в ТБС 12-15 бр Пасивно с плъзгане на петата по леглото
38  

Тилен лег

Екстензия в ТБС идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на крайника

 

Изходно положение Обозначение (описание) на упр Дозировка Меодични указания
39  

Тилен лег

Екст. в ТБС за реципрочна инервация  

12-15 бр

Упр. се изпълнява с двата крака; R на здрав и пасивно на болен
40
Тилен лег Абд. и адд. в ТБС 10-12 бр

 

Пасивно в пълен о.д. бавен темп
41 Тилен лег Абдукция вТБС 12-15 бр Пасивно в пълен о.д. бавен темп
42  

Тилен лег

Абд. в ТБС идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на крайника
43  

Тилен лег

Абд. в ТБС за реципрочна инервация  

12-15 бр

Упр. се изпълнява с двата крака; R на здрав и пасивно на болен
44 Тилен лег Аддукция в ТБС 12-15 бр Пасивно в пълен о.д. бавен темп
45  

Тилен лег

Адд. в ТБС идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на крайника
46  

Тилен лег

Адд. в ТБС за реципрочна инервация  

12-15 бр

Упр. се изпълнява с двата крака; R на здрав и пасивно на болен
47 Тилен лег Вътр. и външ. рот. в ТБС 12-15 бр Пасивно в пълен о.д. бавен темп
48 Тилен лег Вътрешна ротация в ТБС 10-12 бр

 

Пасивно в пълен о.д. бавен темп
49  

Тилен лег

Вътрешна ротация в ТБС идеомоторно  

10-12 бр

 

Пациента проследява с поглед движ. на крайника
50
 

Тилен лег

Вътр.рот. в ТБС за

реципрочна инервация

 

 

12-15 бр

Упр. се изпълнява с двата крака; R на здрав и пасивно на болен
51 Тилен лег Външна ротация в ТБС 12-15 бр Пасивно в пълен о.д. бавен темп

 

 

 

 

Изходно положение Обозначение (описание) на упр Дозировка Меодични указания
52  

Тилен лег

Външна ротация в ТБС идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на крайника
53  

Тилен лег

Външ. рот. ТБС за

реципрочна инервация

 

12-15 бр

Упр. се изпълнява с двата крака; R на здрав и пасивно на болен
54 Тилен лег Флекс. и екст. в КС 10-12 бр

 

Пасивно в пълен о.д. бавен темп
55 Тилен лег Флексия в КС 12-15 бр Пасивно в пълен о.д. бавен темп
56  

Тилен лег

Флексия в КС идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на крайника
57 Тилен лег Екстензия в КС 12-15 бр Пасивно в пълен о.д. бавен темп
58  

Тилен лег

Екстензия в КС идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на крайника
59 Тилен лег Плантарна и дорзална флекс. 10-12 бр Пасивно в пълен о.д. бавен темп
60
Тилен лег Плантарна флекс. 12-15 бр Пасивно в пълен о.д. бавен темп
61  

Тилен лег

Плантарна флекс идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на крайника
62 Тилен лег Дорзална флекс. 12-15 бр Пасивно в пълен о.д. бавен темп
63  

Тилен лег

Дорзална флекс. идеомоторно  

12-15 бр

Пациента проследява с поглед движ. на крайника
64 Тилен лег Тройна флексия 10-12 бр Пасивно в пълен о.д. бавен темп
65 Тилен лег Обръщане до страничен лег 1-2 бр Пасивно в/у здрава половина
66 Тилен лег Дихателни упр. 1-2 мин Без задържане на дишането
67 Тилен лег Пълен покой 3-5 мин Нормално дишане

 

 

Кинезитерапия при инсулт
Изходни данни преди процедурата Данни във върха на натоварването Данни след процедурата
Пулс 66 63 66
Систолично кръвно налягане  

120

 

120

 

120

Диастолично кръвно налягане  

70

 

70

 

70

Препоръки при кинезитерапия при инсулт:

Подбора и прилагането на упражнения да бъде суобразен с моментното състояние на пациента; средсавата да са съобразени с поставената цел. По въжможност всички упражнения да се извършват в зрителното поле на пациента и да се изпълняват в пулен и безболезнен обем на движение.

 

Лечение Кинезитерапия при инсулт:

Всички болни с мозъчен инсулт трябва да бъдат хоспотализирани. Прилагат се невропротективни средства. След острия стадий болният се държи от 5 до 15 дни.

Преди да премине острия стадий ние започваме активна рехабилитация, пасивно раздвижване при изисквания за съответната хемодинамика. Веднага се започва работа след 24 часа, те са много важни за нантатъчното развитие на пациентите.

Кинезитерапия при инсулт – активно провеждане за възстановяване на движенията, говора и икономическите възможности на болния, за да се внедри активно в обществото. Ранното начало е много важно. Един от най-важните периоди е подготовката за Кинезитерапия при инсулт, релаксиране на агонисти и засилване на мускулите агонисти с оглед възстановяване на физическото равновесие.

Масаж; криотерапия; парафинотерапия – като тяхното въздействие е по пътя ня екстеро и проприорецепцията. Освен ранното начало трябва да има системност, продължителност и непрекъснатост на лечението възоснова стадия и нарушените функции.

При провеждането на кинезитерапия при инсулт ние прилагаме лекарствени средства повлияващи върху мускулния тонус.

Мидокалм – мускулен релаксант с централно действие табл. 150мг. 3 пъти дневно при мозъчен инсулт, плегии и др.

Той понижава мускулния тонус, няма успокояващ ефект, може да се прилага години наред.

Баклофрен табл. по 5 или 10 мг. Като дозата постепенно се увеличава до 60мг. дневно.

Предпазване от пневмонии и бронхомневмонии, за пациентите които са се залежали. При тях обръщането е на 2 часа, масаж и дихателни упражнения.

Предпазване от декубитуси- използват се декубитални дюшеци, спирт (лавандулов) и талкиране.

Повече информация може да прочетете в нашия БЛОГ.