Лечение чрез движение част 1 – Кинезитерапия
4 (80%) 3 votes

Понятието кинезитерапия в най-широк смисъл означава лечение чрез движение. В него се включват всички видове и форми на движението като лечебен фактор. Кинезитерапията е едно от най-важните рехабилитационни мероприятия при редица болни и особено при инвалидите, защото възстановяването на увредени или загубени функции не е възможно без целенасочено лечение и без движение.

Кинезитерапията има два основни раздела:

  1. Активна кинезитерапия. Характерно за нея е активната и съзнателно участие на самия болен, който волево изпълнява движенията от назначения лечебен комплекс.
  2. Пасивна кинезитерапия. Тя включва в себе си начини и средства, при които болният участва пасивно, без сам да извършва волеви движения.
ВИДОВЕ АКТИВНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ (лечение чрез движение)

Активната кинезитерапия включва: лечебна гимнастика, игри (спортни, забавни и др.), елементи от спорт (плуване, гребане и др.), трудотерапия (функционална, забавна, професионална), теренно лечение и др.

ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА

Особено средство на лечебната гимнастика са гимнастическите упражнения. Те са най-достъпното лечебно средство. Прилагат се при почти всички заболявания и навсякъде (в леглото на болния, във водата, в специалните кабинети за лечебна гимнастика, на открито). Гимнастическите упражнения биват няколко вида:

  1. Според активността на болния. Активни (болният изпълнява движението сам, без външна сила). Пасивни (извършват се без волево напрежение от страна на болния, т.е. от рехабилитатора или друго лице). Упражнения с помощ (подпомага се от рехабилитатора или от механични уреди). Упражнения срещу съпротивление (болният извършва активно движение, като преодолява допълнително външно съпротивление – пружини, тежест, мануална съпротива от рехабилитатора).

Упражненията срещу съпротивление се назначават, когато е необходимо да се увеличи мускулната сила. Това обаче може да се постигне само ако мускулите се упражняват най-малко с 40% от техния капацитет, т.е. съпротивлението да надвишава 40% от силата на мускулите, участващи в дадено движение. Мускулната сила се увеличава само при редовно извършване на упражненията срещу съпротивление.

  1. Според характера на упражненията: общоразвиващи (прости, активни упражнения, обхващащи повече мускулни групи; чрез тези упражнения се подобрява функцията на важни органи и системи и се укрепва организмът) и специални (силови, координационни, упражнения за бързина и издръжливост, коригиращи, например при изкривяване на гръбначния стълб, дихателни).
Някои резултати

Изборът на упражнения зависи от вида на заболяването, патологичните изменения в органите и тъканите и целта на лечението. Например пасивните упражнения се прилагат при заболявания на опорно-двигателния апарат и на нервната система. Когато липсва възможност за извършване на активни движения или те са силно ограничени. Пасивното възпроизвеждане на определено движение изпраща импулси в двигателните клетки на кората. Чието раздразване предизвиква това движение, на раздразването на определени двигателни клетки  в кората отговаря определено движение. Освен това, под влияние на пасивните движения се ускорява разнасянето на кръвоизливи и ексудати. Препятства се образуването на патологични изменения в тъканите в резултат на продължителен покой и др.

Под влияние  на системното прилагане на различни упражнения у болните се подобрява кръво- и лимфообръщението, обмяната на веществата, укрепват дихателните мускули, усилва се консумацията на кислород, повишават се функционалните възможности на дихателния апарат, което спомага съществено за предотвратяване на хипостатичните пневмонии и другите усложнения при оперираните болни и при продължително залежалите се. Системните упражнения спомагат за подобряване на двигателните функции на стомашно-чревния път, което също има голяма значение при лежащо болните.

Ако искате да научите повече за лечение чрез движение и видове упражнения натиснете за ЧАСТ 2.  Повече интересни статии за възрастни хора може да намерите в нашия БЛОГ.