Лечение чрез движение 2 | Видове упражненя | Кинезитерапия и рехабилитация
4.5 (90%) 4 votes

Кинезитерапия и рехабилитация.

При започването и прилагането на лечебната гимнастика трябва да се спазват няколко основни принципа. Съзнателно участие на самия болен (да разбира смисъла и значението на прилаганото упражнение). Упражненията да са достъпни за изпълнение, да се прилагат системно в постепенно нарастваща доза и при индивидуален подход. Освен това при ортопедични и някои нервни заболявания  при определянето на вида на кинезитерапията при всеки отделен болен и преди провеждането й се измерва обемът на движение в ставите и се извършва мануално мускулно тестуване (ММТ). Това е метод за определяне на степента на мускулната слабост, настъпила в резултат на дадено заболяване, увреждане или неупражняване. При тестуването на всеки мускул или мускулна група се използва специфично движение, което се нарича „тестово движение”.

кинезитерапия и рехаблитация

Мануалното мускулно тестуване предполага на първо място точно познаване на залавните места на мускулите, а също разграничаване на техния нормален и атрофичен вид. Оценката на мускулната сила се прави се прави в шест степени (от 0 до 5) като се изхожда от силата на нормалния мускул у дадения индивид. Например за степен нула се говори, когато при опит за движение мускулът не показва никаква видима или палпаторна контракция. А степен пет отговаря на силата на съответния нормален мускул. Резултатите от ММТ се нанасят в специални формуляри. ММТ се използва и за преценка на ефекта от прилаганото лечение. Като контролните тествания се правят през определени интервали. Недостигът на метода е субективната преценка на провеждащия ММТ.

Лечебната гимнастика активира всички функции на организма. Системното използване на физически упражнения повишава общата резистентност на организма. Експерименталните изследвания на редица автори са показали, че дори психомоторната представа за физическо движение повишава възбудимостта на зрителните центрове, максималното и минимално артериално налягане, учестява пулса.

кинезитерапия и рехабилитация
лечебна гимнастка

Общото положително влияние на лечебната гимнастика върху организма на болния и здравия човек ограничава списъка на заболяванията, при които тя не бива да се прилага: остра инфекция, висока температура, кръвотечение с изключение на мензис, сърдечна недостатъчност ІІІ степен, уремия.

Подводна гимнастика.

При нея с действието на физическите упражнения налице е влиянието на следните фактори:

  • хидростатично налягане;
  • подемната сила на водата – тя облекчава извършването на движенията, което има съществено значение при отслабнали, паретични мускули;
  • температурата на водата – при температура 36-37оС. Водата успокоява болките, понижава тонуса на мускулите и повишава подвижността на ставите. Вода с температура 34-32-30оС се прилага при затлъстяване, остеогатрози и др. (за повишаване обмяната на веществата и трениране на сърдечно-съдовата система). Когато в процеса на лечението се търси и закаляващ ефект, температурата на водата може да се понижи до 25оС.

Показни за гимнастика под вода са различни посттравматични увреждания на опорно-двигателния апарат, полиневрит, полиомиелит, вяли парализи, спастични и пара- и хемипарези, ревматоиден артрит и др.

ИГРИ И ЕЛЕМЕНТИ НА СПОРТ

Играта са специално организирани физически упражнения. Характерна за тях е, че се извършват групово и имат състезателна цел. Игрите биват:

  • Слабо подвижни игри. При тях няма преместване на тялото в пространството (шах, табла, домино). Те отвличат вниманието на болния от болестта.
  • Полуподвижни игри. При тези игри движението на тялото и покоят са в различно съотношение (игри с топка,  ринг и сорсо от седнало положение). Без да създават голямо натоварване. Полуподвижните игри тонизират психиката на болния и подобряват движенията на горните крайници.
  • Подвижни игри. При тях през цялото време на играта болния променя положението на тялото си спрямо околната среда (волейбол, тенис на маса, федербал и др.). Те се адаптират към възможностите на болния чрез намаляване на денамичността, намаляване на броя на правилата и времетраенето на играта.
  • Танците. Те саа подвижни игри, организирани по специални правила и изпълнявани при съпровод на музика. Физическото натоварване се дозира чрез вида на танца, времетраенето му и честотата на натоварване. При заболявания на обмяната на веществата се препоръчват танци с бърз темп, ангажиращи повече части от тялото, с по-голяма продължителности повторяемост. Танци с бавен ритъм и темпо се препоръчват при нарушена координация на движенията.

С лечебна цел могат да се използват главно следните елементи от спорт: плуване, гребане, ходене със ски, пързаляне с кънки, каране на велосипед.

Влиянието на игрите и спорта се използва с цел запазване на работоспособността, запазване на самочувствието и самоинициативността. Поддържане и разширяване на контактите в общността. Спортната програма се съобразява със сътоянието на болния. Включват се в участие и хора с тежки функционални увреждания. Игрите (волейбол, баскетбол и др.) се провеждат от положение седеж или с подвижна инвалидна количка. Спортните състезателни изисквания и правила се съобразяват със степента на увреждане.

ТРУДОТЕРАПИЯ

Тя е вид активан кинезитерапия, при която като лечебно средство се използва целенасочена трудова дейност, съобразена със състоянието на болиня (психично състояние, вид и стадий на заболяването и др.). Целта е да се придобият нови или да се възстановят нарушените функции по пътя на обмислен, подходящ за всеки болен подбор на трудови задачи.

ТЕРЕННО ЛЕЧЕНИЕ

Теренното лечение (лечебно ходене) е вид активна кинезитерапия, при която най-автоматизирания двигателен навик у човека – ходенето се използва с лечебна цел. Това става чрез привикване и трениране на организма към постепенно нарастващо физическо натоварване.