Ерготерапия при деменция и възрастни хора
5 (100%) 2 votes

Ерготерапия е крайна цел, завършващ етап от рехабилитацията на нуждаещите се. Тя е по-висша форма на здравно обслужване на страдащите, проява на човечността в съвременното общество. Разглежда човека в неговата цялост и единство и има за цел постигане на максимално възможната самостоятелност и независимост на лицата с увреждания и отклонения в психо-физическото развитие, адаптирането им към изискванията на средата и интегриране в обществото. Ерготерапията допринася за подобряване качеството на живота на лицата с увреждания, за равнопоставеност и еднакви шансове в обществения живот с останалите граждани.

Рехабилитационната и ерготерапевтична програма се изготвя съобразно ерготерапевтичния анализ и съдържа следните елементи:
  1. Рехабилитационни и профилактични мерки насочени към биологичните увреждания и разстройства – морфологични и функционални: кинезитерапия, ерготерапия, трудотерапия и други.
  2. Психологическа и педагогическа рехабилитация – психотерапия, занимателни развличащи дейности, музика, танци, емоционална тренировка и други.
  3. Рехабилитационните и ерготерапевтични средства и методи в социален аспект, включващи:

А) мерки, методи и средства за подобряване и нормализиране на семейно психологичен климат;

Б) мерки в професионално-трудово отношение;

В) мерки, отнасящи се до обществената среда;

Г) мерки за задоволяване на културните и духовни потребности и интереси;

Д) мерки за осигуряване на здравословен стил на живот чрез убеждаване, мотивиране, създаване условия, изграждане на правилен дневен и седмичен режим, съдействие в отказването от вредни привички, злоупотребата с медикаменти, алкохол, тютюнопушенето.

Ерготерапията като метод на лечение изцяло се уповава на средствата и методите на лечение на кинезитерапията, физиотерапията и лечебния масаж. Ерготерапията оправдава техните цели и задачи. Стреми към пълното функциониране на човешкия организъм и се явява като крайна необходимост за възстановяването на нуждаещите се.

В чужбина все повече домове за стари хора използват методът на ерготерапия при пациенти с деменция, алцхаймер и др. Основната идея да се възвърнат до колкото е възможно паметовите възможности на този тип пациенти. Специализират се определен тип старчески домове само за хора с деменция, тъй като тяхното състояние и поведение се нуждае от определен тип подход и грижа.